Aanschaf wissellijsten t.b.v. oude foto’s van Middelstum e.o. in de gangen van het Hippolytushoes