Op donderdag 11 september werd met bewoners, personeel, vrijwilligers en dorpelingen gevierd dat het Hippolytushoes 40 jaar bestond.

De Stichting Vrienden van het Hippolytuslaan kon - mede dankzij een gift van de NAM - in totaal 750 euro bijdragen in de kosten.