Vrienden van het Hippolytushoes

Hippolytushof 1

9991 AV

Middelstum

info@vriendenvanhethippolytushoes.nl

Vanaf 19 juni 2017 is het bestuur als volgt samengesteld: 
Anna de Vries-Maarhuis (voorzitter)
tel. 0595 - 55 15 07
Janny Hofman (secretaris)
tel. 0595 - 55 29 64
Hilbrand de Jong (penningmeester)
tel. 0512 - 77 99 65
Bram Huitsing (bestuurslid)
 
 
 

 
 
 
StatutenStatutenStatuten