Vrienden van het Hippolytushoes

Hippolytushof 1

9991 AV

Middelstum

info@vriendenvanhethippolytushoes.nl

Vanaf 5 november 2013 is het bestuur als volgt samengesteld: 
Anna de Vries-Maarhuis (voorzitter)
tel. 0595 - 55 15 07
Janny Hofman (secretaris)
tel. 0595 - 55 29 64
Hilbrand de Jong (penningmeester)
tel. 0595 - 55 25 88
Bram Huitsing (bestuurslid)
 
Jacob Huizinga (bestuurslid)
 

Het bestuur wordt bijgestaan door:
Marianne Ubbink (locatiehoofd Hippolytushoes)
 
 
StatutenStatutenStatuten